SWOT analýza 2019

Na konci školního roku proběhla SWOT analýza, která má sloužit pro zřizovatele jako podklad ke zpracování koncepce rozvoje školství v Praze 5.
S výsledky se můžete seznámit zde.

SWOT analýza 2019 Acrobat Reader