Světlá a tmavá místa - výsledek průzkumu

Světlá a tmavá místa - zpráva z průzkumu

Žáci parlamentu  1. stupně provedli průzkum světlých a tmavých míst - prostor naší školy. Parlament připravil plánky školy, kam děti zakreslovaly barevně dle legendy místa, ve kterých se cítí bezpečně, méně bezpečně  a místa, která by chtěly změnit. Průzkumu se zúčastnili všichni žáci 1. stupně.

Legenda:

  1. modrá - místa, kde se ve škole dobře cítíme
  2. hnědá - setkáváme se zde s pravidelným ohrožováním
  3. červená - místa, kde se cítíme nepříjemně, ne v bezpečí
  4. zelená - místa, kde bychom chtěli něco zlepšit

Výsledky:

Modrá

- žáci se většinově dobře cítí  ve svých kmenových třídách, v některých dalších učebnách - HV, TV, PP, jazykových, ve vestibulu vítají knihovničku a místo k sezení, dále na dvoře - hřišti, nyní i na nově vybudovaném hřišti

Hnědá
- žáci neshledávají ve škole žádné místo,  kde by se setkávali s pravidelným ohrožováním

Červená
- žáci se cítí nepříjemně zvláště na těchto místech - vestibul, jídelna, WC dívky, WC chlapci, u skříněk, na schodech

Vestibul
- u knihovny - strkání

U skříněk
- málo místa, rozkopávání tašek, obouvání v úzké uličce - bránění průchodu, rozházené věci - nedá se projít, vzájemné narážení taškami na zádech, chování - běhání, strkání někoho do skřínky, nadávání, házení tašek ze shora na zem i na děti

Jídelna
- hlučnost v úzké chodbě při stání fronty na oběd, chování - předbíhání, strkání velkých dětí do malých, běhání starších dětí bez táců - menší děti se bojí střetu, přilepené žvýkačky pod stolem, ponechávání zbytků jídla na židli, špinavé skleničky a příbory, mokrá podlaha bez cedule

WC
- vrzání dveří, padání klik, nápisy (vulgární) na dveřích, chování - větší děti brání menším dětem v otevření dveří zevnitř, využívají WC i k jiným účelů - převlékání, slovní nadávání, hádky, mokré toaletní papíry, ničení školního nábytku - dveře, umyvadla

Zelená
- změny v prostoru vestibulu - skříňky, možné úložné prostory na odložené tašky v době oběda

Návrhy parlamentu:

  • umístění cedulek - doporučení, žádostí, otevřené dopisy
  • zveřejnění výsledků dětem, učitelům i  vedení
  • doporučeno prodiskutování ve třídách, např. v rámci třídnických hodin
  • jednání s vedením školy o možných návrzích změn - prostor u skřínek, prostor pro odložené tašky - po dobu oběda

Závěr:

Celý výzkum jsme dělali s přesvědčením, že zjistit „Světlá a tmavá místa“ má smysl. Byli bychom rádi, aby se do řešení zapojila celá škola - žáci, učitelé, lidé zde pracující i lidé sympatizující. Jde nám přece o to, abychom se my, děti, v naší škole cítily dobře a bezpečně.

Děkujeme našim třídním učitelkám za pomoc při zadávání dotazníku.

Parlament 1. stupně