Světlá a tmavá místa v naší škole

Děti se na pravidelných parlamentních schůzkách připravily na průzkum světlých a tmavých míst ve škole. Samy si zkusily zakreslit příjemná a méně příjemně působící místa a zároveň navrhnout možné změny do prostoru školy. Stejné zadání předaly svým spolužákům v ostatních třídách prvního stupně. Cílem je pojmenovat, ovlivnit, popřípadě změnit tato nepříjemná místa v naší škole. Výsledky a možné řešení žáci uveřejní na nástěnce školního parlamentu a na webu školy.