SÚRAO 2022

V rámci mezipředmětových vztahů fyziky a chemie se žáci 9. tříd zúčastnili semináře o problematice ukládání jaderného odpadu a vlivu radioaktivity na životní prostředí a zdraví člověka. Na tomto velmi kvalitním semináři byla žákům nastíněna problematika, kterou budou v rámci hodin fyziky v závěru školního roku probírat. Budou vypracovávat projekt.