Stáž francouzské studentky 2015

Již tradičně v říjnu jsme využili možnost přivítat na škole francouzskou vysokoškolskou studentku, aby zde vykonávala pedagogickou praxi. Působila na hodinách francouzštiny jako asistentka. Tato aktivita je pro žáky vždy příjemným obohacením.

Marta Hrevušová