Sportovní den na konci školního roku 3. A

V posledním týdnu školního roku 2018/2019 se konal sportovní den 1. stupně.

Soutěžilo se v disciplínách:

  • hod na cíl
  • štafetový skok do dálky
  • vybíjená
  • fotbal

Ve štafetovém skoku do dálky (v dané kategorii) se naše třída umístila na 1. místě. I ostatní sportovci se ukázali, hráči vybíjené a fotbalu se dostali do finále.