Sportovní den 1. stupně

Třídy 1. stupně se sešly se svými vlajkami a fanoušky na školním hřišti. Atmosféra a nálada byla sportovní, fandilo se, podporovalo se, chválilo se.

Soutěžilo se v pěti disciplínách: vybíjená, fotbal, hod na cíl, štafetový skok do dálky, štafetový běh. Všichni sportovci vydali ze sebe všechno, sportovní klání proběhlo ve smyslu „fair play a užij si to“.

Vítězné třídy v jednotlivých disciplínách oslavovali sladkou odměnou.

V celkovém hodnocení ve všech pěti disciplínách se umístily třídy:
1. místo - 2. A, 2. B
2. místo - 5. B
3. místo - 4. A, 4. B, 5. A. 5. C

Všem gratulujeme!

Celou akci řídila třída 9. C spolu s koordinátorkami parlamentu školy. Děkujeme.

Velký dík patří paní učitelce H. Beranové za pomoc při přípravě a organizaci.