Sportovní den 1. stupně na konci školního roku

V posledním týdnu školního roku 2018/2019 se konal sportovní den 1. stupně.

Soutěžilo se v disciplínách:

  • hod na cíl
  • štafetový skok do dálky
  • vybíjená
  • fotbal
  • slalom s florbalkou