Spolupráce se Záchrannou stanicí hl. m. Prahy pro živočichy

Pracovnice Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy navštívily školu a formou prezentace seznámily žáky se svou činností.

Žákovský parlament pod vedením paní Mgr. Ivany Tulingerové předal věcný dar  - krmivo pro zvířata. Krmivo bylo nakoupené z finančních prostředků, které žáci získali při vánočním jarmarku v prosinci 2016.

Těšíme se na zahájení pravidelné spolupráce s touto stanicí, a to formou zapojení žáků do práce stanice.