Speciální MŠ v Čimicích

Začátkem února byli 9. třídy v rámci prevence rizikového chování na návštěvě Speciální MŠ v Čimicích.

Ve školce jsou umístěny děti závislých nebo vězněných rodičů a děti s poruchami chování... Měli jsme možnost pohrát si s dětmi, prohlédnout si zařízení školky a vyslechnout přednášku, která byla zaměřena nejen na prevenci, ale i na důsledky nevhodné nebo nedostatečné výchovy.

Společně s Prakem, který nám tuto návštěvu zprostředkoval (Prak - prevence kriminality o.s.,
www.prak-prevence.cz), chystáme ještě pro 9. třídy návštěvu některé z věznic ČR a Psychiatrické léčebny v Bohnicích - oddělení závislostí.

Uskutečnění plánovaných akcí je ale závislé na přidělení grantových financí z Magistrátu hlavního města Prahy.

Mgr. Dana Špinková