Soutěže z výtvarné výchovy a českého jazyka 2007/08

V 1. pololetí 2007/08 proběhla výtvarně literární soutěž Vánoční povídky medvídka Mídi pro 2. ročníky. Výsledky soutěže budou známy na vánoční besídce. Žáci budou odměněni drobnými cenami.

Za 1. stupeň Mgr. Oxana Sýkorová