Soutěže z tělesné výchovy za 2. pololetí 2015/2016

V 2. pololetí školního roku 2015/2016 se zúčastnili žáci těchto sportovních soutěží.

Košíková 10. 2. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
1. místo dívky
6. - 7. ročník
Luisa Vydrová
Kateřina Špálová
Rozálie Benová
Arlett Mamudo
Sára Paroulková
Johana Jusková
Eliška Dražďáková
Eliška Sluková
Aneta Frýderová
Terezie Hůserková
6. B
6. B
7. B
7. B
7. A
7. A
7. B
7. B
7. B
7. A

Košíková 10. 2. 2016

Umístění Kategorie Žáci
5. místo dívky
8. - 9. ročník
10 dívek

Florbal - krajské kolo 24. 2. 2016

Umístění Kategorie Žáci
7. místo 5. ročník 10 dívek

Košíková - krajské kolo 22. 3. 2016

Umístění Kategorie Žáci
6. místo dívky
6. - 7. ročník
10 dívek

Přehazovaná 1. 4. 2016

Umístění Kategorie Žáci
7. místo dívky
6. - 7. ročník
10 dívek

Ragby 12. 4. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
1. a 2. místo Mini Šimon Loula
Jan Tůma
Jakub McCollum
Max Jaroš
Karolína Kocková
Vasyl Monych
Kvetoslava Uhríková
Gabriel Ruperez
5. B
4. A
4. A
4. B
4. B
4. B
4. B
4. B
1. místo Benjamin Václav Hraba
Šimon Kodeš
Ondřej Vejvalka
David Netušil
David Mašát
Šimon Jurečka
Martin Trnka
Lucie Rychlíková
Eliška Tomanová
6. A
6. A
6. A
7. B
7. B
7. B
7. B
7. B
7. B

Ragby 28. 4. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
1. místo Mini Šimon Loula
Jan Tůma
Jakub McCollum
Max Jaroš
Karolína Kocková
Vasyl Monych
Kvetoslava Uhríková
Gabriel Ruperez
Filip Paroulek
Julie Nováková
Martina Polochová
5. B
4. A
4. A
4. B
4. B
4. B
4. B
4. B
5. B
4. B
4. B
3. místo Mini Jan Tůma
Kvetoslava Uhríková
Rudolf Kyzour
Greta Kyzourová
Daniel Motl
4. A
4. B
1. B
3. A
4. A
1. místo Benjamin Dominik Slapnička
David Netušil
Ondřej Vejvalka
Martin Halgaš
Václav Hraba
Šimon Kodeš
6. B
7. B
6. A
6. A
6. A
6. A

Plavecko-běžecký závod 29. 4. 2016

11 žáků

Mc Donald′s Cup - malá kopaná 4. 5. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
1. místo 1. - 3. ročník Teodor Cír
Filip Mrázek
Tobias Nauš
Philip Endris
Adam Solar
Vojtěch Vosol
Jan Žilina
Tobiáš Benedikt
Viktor Sloup
Štěpán Ševčík
Jan Tureček
Jan Vavřinek
3. A
3. A
3. A
3. A
3. B
3. B
3. B
3. C
3. C
3. C
3. C
3. C

Mc Donald′s Cup - malá kopaná 5. - 6. 6. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
1. místo 4. - 5. ročník Lukáš Dvořáček
Šimon Benedikt
David Dongres
Simon Šára
Matěj Peychl
Jonáš Jusko
Tobiáš Jusko
Matyáš Novotný
Karel Mařík
Max Jaroš
Vasyl Monych
5. B
5. B
5. B
5. B
5. B
5. A
5. A
5. A
4. C
4. B
4. B

Mc Donald′s Cup - krajské kolo 11. 5. 2016

Umístění Kategorie
2. místo 3. ročník

Mc Donald′s Cup - krajské kolo 12. 5. 2016

Umístění Kategorie
1. místo 5. ročník

Ragby 11. 5. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
3. a 4. místo Mini 19 žáků  
1. místo Benjamin Eliška Tomanová
Lucie Rychlíková
Dominik Slapnička
David Netušil
Ondřej Vejvalka
Martin Halgaš
Václav Hraba
Jiří Čeněk
7. B
7. B
6. B
7. B
6. A
6. A
6. A
6. A

Plavecko-běžecký závod 13. 5. 2016

11 žáků

Mc Donald′s Cup - malá kopaná - finále 23. 5. 2016

Umístění Kategorie
5. místo 4. - 5. ročník

 

Vybíjená 2. 6. 2016

Umístění Kategorie Žáci
7. místo dívky
6. ročník
12 dívek

Ragby - Přebor republiky 8. 6. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
2. místo Mini Greta Kyzourová
Šimon Benedikt
Šimon Loula
David Dongres
Šimon Benedikt
3. A
3. C
5. B
5. B
5. B
3. místo Mini Max Jaroš
Vasyl Monych
Jan Tůma
Daniel Motl
Karolína Kocková
4. B
4. B
4. A
4. A
4. B
1. místo Benjamin Eliška Tomanová
David Netušil
Lucie Rychlíková
Dominik Slapnička
Jiří Čeněk
7. B
7. B
7. B
6. B
6. A

Praha 5 - Školní pohár v malé kopané 14. 6. 2016

Umístění Kategorie Jméno Třída
3. místo chlapci
3. - 5. ročník
Lukáš Dvořáček
David Dongres
Matěj Peychl
Tobiáš Jusko
Jonáš Jusko
Matyáš Novotný
Max Jaroš
Vasyl Monych
Karel Mařík
Jiří Ševčík
Jan Vavřinek
Daniel Přeučil
5. B
5. B
5. B
5. A
5. A
5. A
4. B
4. B
4. V
5. A
3. C
5. B

Turnaj policie 15. - 21. 6. 2016