Soutěže z dějepisu 2011/12

Dějepisná olympiáda

V prosinci 2011 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády určené pro 8. - 9. ročníky. První dva úspěšní řešitelé (Radim Kukla, Adam Shaker) postoupili do dalšího kola.

V obvodním kole Dějepisné olympiády, které se uskutečnilo 1. 2. 2012, obsadil druhé místo Radim Kukla ze třídy 9. A. Zda postoupí i do celopražského kola, bude teprve organizátory DO rozhodnuto podle výsledků dalších pražských obvodů (automaticky postupují vítězové, u dalších pak rozhoduje výsledné bodové skóre).

Za tajemstvím Pražského hradu

Soutěž vyhrála Lucie Flemrová (7. B).