Soutěže z českého jazyka 2012/13

Literárně-historická soutěž „Cestou dvou bratří“

Pro letošní školní rok byla u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyhlášena literárně historická soutěž „Cestou dvou bratří“. Do soutěže se přihlásilo několik žáků z 8. ročníku, dále se svou literární prací postupuje Hana Havlíčková (8. B).

Hana Havlíčková se celorepublikově umístila v soutěži „Cestou dvou bratří“ na krásném druhém místě
(první místo nebylo uděleno). Gratulujeme.

Olympiáda z českého jazyka

7. února 2013 se konalo obvodní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnily dvě naše žákyně – Hana Havlíčková (8. B) a Dominika Pražáková (9. A). V soutěži obsadila 3. místo Hana Havlíčková a postupuje do celopražského kola.

Soutěž v recitaci

Dne 7. 2. 2013 se konalo školní kolo soutěže v recitaci pro žáky 1. stupně (2. - 5. ročník). Zúčastnilo se jí 19 žáků.

Do obvodního kola postupují:

KategorieUmístěníJménoTřída
2. a 3. třídy 1. místo Ševčík Jiří 2. A
2. místo Gvazava Michal 3. A
4. a 5. třídy 1. místo Nesvadbová Bibiana 4. A
2. místo Matonohová Marie 5. A

Literární soutěž (3. - 5. ročník)

KategorieUmístěníJménoTřída
3. třída 3. místo Václav Hraba 3. A
4. třída 1. místo Daniela Dvořáková 4. B
5. třída 3. místo Valerie Konopásková 5. B

Pražské poetické setkání

Michal Gvazava (3. A) postoupil do krajského kola.