Školní liga ragby 18. 1. 2018

Umístění Kategorie Jméno Třída
1. místo Mini Hana Přibylová
Rudolf Kyzour
Alex Strnad
Greta Kyzourová
Martin Přibyl
3. A
3. A
4. B
5. A
5. A
1. a 2. místo Benjamin Maxmilián Jaroš
Filip Capoušek
Matyáš Novotný
Klára Doležálková
Eliška Kubíková
Letície Havlátková
David Dongres
Jiří Drbohlav
Šimon Benedikt
Simon Šára
6. B
7. A
7. A
7. B
7. B
7. B
7. B
7. B
7. B
7. B