Školní kroužky ve 2. pololetí 2018/2019

Kroužky probíhají ve 2. pololetí od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019.

Dítě do kroužku přihlaste u vyučujícího kroužku prostřednictvím elektronické pošty (slouží jako závazná přihláška) nejpozději do 25. 1. 2018 – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 12.

Platbu kroužků školního klubu proveďte až od 1. 2. 2019:

  • účet školy: 27-3487350267/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • NEZAPOMEŇTE na variabilní symbol žáka!!!
  • úhradu proveďte jednorázově nejpozději do 5. 2. 2019

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, využívejte email: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Tomáš Piskoř

Dokumenty ke stažení
Seznam kroužků Microsoft Word Acrobat Reader