Školní kroužky v 2. pololetí 2017/2018

Kroužky probíhají v 2. pololetí od 1. 2. 2018 do 15. 6. 2018.

Dítě do kroužku přihlaste u vyučujícího kroužku prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 21. 1. 2017 – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 12.

Platba kroužků školního klubu:

  • účet školy: 27-3487350267/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • od 22. 1. nejpozději do 28. 1. 2018 (úhradu proveďte jednorázově)

Závaznou přihlášku (ke stažení níže) žáci odevzdávají vyučujícímu kroužku (pro každý kroužek zvlášť) na první hodině.

ŠKOLNÍ KLUB/INTERNETOVÝ KLUB – neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů apod.
KLUB JE URČEN POUZE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ NEBO KROUŽEK PROBÍHAJÍCÍ VE ŠKOLE! PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU JE KLUB ZDARMA.
KAPACITA KLUBU JE 30 ŽÁKŮ/DEN a cena platí vždy pro jeden den v týdnu. Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě. Minimální počet žáků pro otevření klubu je 12, při menší obsazenosti může dojít ke zrušení klubu nebo navýšení ceny.

2+1 ZDARMA – při přihlášení na 3 kroužky je ten nejlevnější zdarma (neplatí pro otevřený klub)

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, využijte email: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Tomáš Piskoř

Dokumenty ke stažení
Seznam kroužků Microsoft Word Acrobat Reader
Závazná přihláška do kroužku Microsoft Word Acrobat Reader