Školní kroužky v 1. pololetí 2023/2024

Kroužky probíhají v 1. pololetí od 18. 9. 2023 do 31. 1. 2024 (zahájení školního klubu od 11. 9. 2023).

Dítě do kroužku přihlaste u lektora nejpozději do 9. 9. 2023 – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 12.

Platbu kroužků školního klubu proveďte až od 10. 9. 2023:

  • účet školy: 123-7347570207/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • NEZAPOMEŇTE na variabilní symbol žáka = evidenční číslo!!! 
  • úhradu proveďte jednorázově nejpozději do 20. 9. 2023

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, využívejte email: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Tomáš Piskoř

 

ŠKOLNÍ „OTEVŘENÝ“ KLUB – neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů apod. Klub je určen pouze pro žáky, kteří čekají na odpolední vyučování nebo kroužek probíhající ve škole! Pro žáky navštěvující kroužky organizované školou je klub zdarma. Kapacita klubu je 30 žáků/den a cena platí vždy pro jeden den v týdnu. Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě. Minimální počet žáků pro otevření klubu je 12, při menší obsazenosti může dojít ke zrušení klubu nebo navýšení ceny.

S E Z N A M   K R O U Ž K Ů

Název kroužku

Den

Čas

Lektor

Učebna

Způsob přihlašování

Cena

Kód

Školní klub
4. - 9. ročník

pondělí

13:00-14:00

Mgr. Tomáš Piskoř

103

Bakaláři

300 Kč nebo zdarma

01

Školní klub
4. - 9. ročník

úterý

13:00-14:00

Mgr. Tomáš Piskoř

103

Bakaláři

300 Kč nebo zdarma

02

Školní klub
4. - 9. ročník

středa

12:00-14:00

Mgr. Tomáš Piskoř

103

Bakaláři

300 Kč nebo zdarma

03

Školní klub
4. - 9. ročník

čtvrtek

12:00-14:00

Mgr. Tomáš Piskoř

103

Bakaláři

300 Kč nebo zdarma

04

Klub nadaných dětí

středa

14:30 - 16:30

sudý týden

Mgr. Tomáš Piskoř

103

Bakaláři

1500 Kč

05

Keramika

pondělí

13:30-16:00

(1. roč. do 15:00)

Mgr. Ivana Kalíšková

202

Bakaláři

1750 Kč

21

Keramika

úterý

13:30-16:00

(1. roč. do 15:00)

Mgr. Ivana Kalíšková

202

Bakaláři

1750 Kč

22

Sportovní hry
1. - 2. ročník

úterý

15:00-16:00

Mgr. Věra Kálalová

tělocvična

Bakaláři

900 Kč

31

Sportovní hry
3. - 5. ročník

středa

15:00 - 16:00

Mgr. Věra Kálalová

tělocvična

Bakaláři

900 Kč

32

Sbor
1. - 3. ročník

úterý

15:00-16:00

Mgr. Hana Trejbalová

309

Bakaláři

900 Kč

41

Sbor
4. - 7. ročník

úterý

14:00-15:00

Mgr. Hana Trejbalová

309

Bakaláři

900 Kč

42

Flétna

úterý

16:00-16:30, nebo

16:30-17:00

Mgr. Hana Trejbalová

309

Bakaláři

900 Kč

43

Německá konverzace

7. - 9. ročník

pondělí

14:00 - 15:00

Ing. Jana Novotná

009

Bakaláři

900 Kč

51

Základy němčiny

6. ročník

středa

14:00 - 15:00    

Ing. Jana Novotná

009

Bakaláři

900 Kč

52

Deskové hry

1.stupeň

úterý

14:00 - 15:00

Mgr. Veronika Doležálková

103

Bakaláři

900 Kč

61

Ukulele začátečníci

pondělí

15:45 - 16:45

Lenka Chárová

003

Bakaláři

900 Kč

71

Kytara

úterý

15:45 - 16:45

Lenka Chárová

003

Bakaláři

900 Kč

72

Kytara + ukulele pokročilí

čtvrtek

15:30 - 16:30

Lenka Chárová

003

Bakaláři

900 Kč

73

Volejbal 2. stupeň

čtvrtek

14:00 - 15:00

Bc. et Bc. Roman Bechyně

tělocvična

Bakaláři

900 Kč

81

Angličtina 4. ročník

středa

13:00 - 14:00

Bc. et Bc. Roman Bechyně

107

Bakaláři

900 Kč

82

Angličtina 5. ročník

pondělí

14:00 - 15:00

Bc. et Bc. Roman Bechyně

107

Bakaláři

900 Kč

83

Mladí vědátoři 

1. - 3. ročník

pondělí

13:00 - 14:00

Adam Opl

208

Bakaláři

900 Kč

91

Mladí vědátoři

4. - 5. ročník

pondělí

14:00 - 15:00

Adam Opl

208

Bakaláři

900 Kč

92