Školní kroužky v 1. pololetí 2019/2020

Kroužky probíhají v 1. pololetí od 14. 9. 2019 do 31. 1. 2020 (zahájení školního klubu od 7. 9. 2020).

Dítě do kroužku přihlaste u lektora prostřednictvím služby Komens (noví žáci obdrží údaje od třídních učitelů) nejpozději do 10. 9. 2020 – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 12.

Platbu kroužků školního klubu proveďte až od 20. 9. 2019:

  • účet školy: 27-3487350267/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • NEZAPOMEŇTE na variabilní symbol žáka!!! - 
  • úhradu proveďte jednorázově nejpozději do 30. 9. 2019

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, využívejte email: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Tomáš Piskoř

Dokumenty ke stažení
Seznam kroužků Microsoft Word Acrobat Reader

ŠKOLNÍ „OTEVŘENÝ“ KLUB – neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů apod.

Klub je určen pouze pro žáky, kteří čekají na odpolední vyučování nebo kroužek probíhající ve škole! Pro žáky navštěvující kroužky organizované školou je klub zdarma.

Kapacita klubu je 30 žáků/den a cena platí vždy pro jeden den v týdnu. Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě. Minimální počet žáků pro otevření klubu je 12, při menší obsazenosti může dojít ke zrušení klubu nebo navýšení ceny.