Školní kroužky v 1. pololetí 2016/2017

Kroužky probíhají v 1. pololetí od 12. 9. 2016 do 31. 1. 2017.

Dítě do kroužku přihlaste u vyučujícího kroužku prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 9. 9. 2016 – obdržíte zprávu, zda bylo do kroužku zapsáno, či z důvodu plné kapacity nikoli. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je dvanáct.

Platba kroužků školního klubu:

  • účet školy: 27-3487350267/0100
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + kódy kroužků
  • od 9. 9. do 15. 9. 2016 (úhradu proveďte jednorázově)

Závaznou přihlášku (ke stažení níže nebo na http://www.zsdrtinova.cz/skola/skolni-krouzky-klub) žáci odevzdávají vyučujícímu kroužku (pro každý kroužek zvlášť) na první hodině.

ŠKOLNÍ KLUB/INTERNETOVÝ KLUB – neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů apod.
KLUB JE URČEN POUZE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ ČEKAJÍ NA ODPOLEDNÍ VYUČOVÁNÍ NEBO KROUŽEK PROBÍHAJÍCÍ VE ŠKOLE! PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU JE KLUB ZDARMA.
KAPACITA KLUBU JE 30 ŽÁKŮ/DEN a cena platí vždy pro jeden den v týdnu. Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě. Minimální počet žáků pro otevření klubu je 12, při menší obsazenosti může dojít ke zrušení klubu nebo navýšení ceny.

2+1 ZDARMA – při přihlášení na tři kroužky je ten nejlevnější zdarma (neplatí pro otevřený klub)

Příklad č.1:
Žák navštěvuje kroužek Keramika, Počítače, Sbor
Cena: 1500 Kč + 750 Kč + 0 Kč (třetí kroužek zdarma) = 2250 Kč
Příklad č. 2:
Žák navštěvuje kroužek Angličtina „plus“ 4. ročník v pondělí, Sportovní hry v pátek, Otevřený klub v pondělí a ve středu
Cena: 750 Kč + 750 Kč + 0 Kč (Otevřený klub před kroužkem organizovaným školou) + 200 Kč (Otevřený klub před kroužkem, který neorganizuje škola – např. Věda nás baví) = 1700 Kč
Doporučení: V případě výběru ještě jednoho kroužku v hodnotě 750,- Kč se původní cena nenavýší!

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, využijte email: piskor.tomas@zsdrtinova.cz.

Tomáš Piskoř

Dokumenty ke stažení
název souboru počet listů formát
Seznam kroužků 2 Microsoft Word Acrobat Reader
Závazná přihláška do kroužku 1 Microsoft Word Acrobat Reader