Školní kolo olympiády v německém jazyce

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce.

I. kategorie:

  1. místo - Vilém Hurt, 7. B
  2. místo - Adam Vejvoda, 7. B
  3. místo - Ema Čechová, 7. B
                Barbora Ječná, 7. A

II. kategorie:

  1. místo - Jaroslav Březina, 9. A
  2. místo - Nikola Prchalová, 9. A
  3. místo - Antonie Žáková, 9. B