Školní knihovna ve školním roce 2022/23

Školní knihovna slouží jako informační, kulturní a relaxační centrum. Podporuje čtenářskou gramotnost a slouží jako učebna i jako prostor k různým divadelním představením.

V rámci informovanosti o činnosti školní knihovny byl vytvořen dotazník.

O využití knihovny, výsledcích dotazníku, možnosti vývoje činnosti školní knihovny se můžete dočíst v přiložené zprávě

Mgr. Ivana Tulingerová

Dokumenty ke stažení
Zpráva ze školní knihovny za školní rok 2022/23 Acrobat Reader