Školní knihovna - program k výstavě LES-HOLOSEČ

Ve čtvrtek jsme si ve školní knihovně s dětmi vyprávěly o lese, o živočiších, lesních plodinách, stromech. Při poslechu zpěvu ptáků a šumění stromů jsme se uvolnily a poté jsme řešily současné ohrožení lesa kůrovcem, jeho kácení, a tím spojené další důsledky, zadržování vody, nemožnost dalšího růstu rostlin na holině. Děti si prohlédly publikaci Les-Holoseč, kterou vytvořila 9. A a nakonec samy vytvořily svou představu, jak les vypadal před kácením a vjezdem těžké techniky do porostu.