Školní klub

ŠKOLNÍ KLUB/INTERNETOVÝ KLUB – neformální setkávání žáků za účelem diskuze, hraní společenských her, poslechu hudby, vypracování skupinových domácích úkolů apod.

Klub je otevřen v době, kdy žáci čekají na odpolední vyučování nebo kroužek probíhající ve škole. Pro žáky navštěvující kroužky organizované školou je klub zdarma. Jinak cena platí vždy pro jeden den v týdnu, a to 200,- Kč/den/pololetí, 600,- Kč/tři dny/pololetí.

Kapacita klubu je 30 žáků/den. Žáci do klubu přicházejí/odcházejí kdykoli v době jeho otevření. Vychovatel zodpovídá pouze za žáky, kteří jsou ve třídě.