Školní jídelna

Rozvoz obědů od 29. 3. 2021

Rozvoz obědů bude zahájen od pondělí 29. 3. 2021. Tato služba je přístupná všem žákům a rodičům. Oběd si objednáte na stránce školní jídelny. Dopravu si objednáte zvlášť na www.skolniobeddomu.cz pod odkazem na naši školu. Objednávky provádějte vždy obden, tzn. ve čtvrtek na pondělí apod., stejně jako doposud v jídelně.
Bližší informace jsou na stránce dopravce. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 257 325 868 (hospodářka ŠJ Lucie Schwarzová) nebo 777860048 (vedoucí ŠJ Jana Svatoňová).

Žáci si nadále mohou přihlásit obědy a odebírat formou jídla s sebou s výdejem ve dvoře školy v čase od 11 do 13 hodin.
Děkujeme za spolupráci.

 

Jídelníček

Objednávání obědů

Objednat oběd na následující den lze do 14 hodin.

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd na aktuální den lze do 8 hodin ráno. Za včas neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje.

Ceník obědů

Kategorie strávníků Cena v Kč  
1. kategorie 6 - 10 let 27,- (594 Kč za měsíc)
2. kategorie 11 - 14 let 29,- (638 Kč za měsíc)
3. kategorie 15 let a více 31,- (682 Kč za měsíc)
Cizí strávníci 71,-  

Kritériem pro zařazení do příslušné věkové skupiny je věk strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce.

Čísla účtů školní jídelny:

  • 836051/0100 - jednorázová platba/trvalý příkaz
  • 100231201/0800 - inkaso (nastavení limitu inkasa pro obědy 1. - 3. kategorie je 700 Kč, pro cizí strávníky 1600 Kč)

Řád školní jídelny

(platný od 24. 6. 2011)

Dokumenty ke stažení
Školní řád - řád školní jídelny Acrobat Reader

Příspěvek na obědy

Projekt Obědy do škol

Zákonní zástupci vyplní žádost, kterou předloží Odboru sociální problematiky MČ Praha 5 k posouzení.

Dokumenty ke stažení
Pravidla pro využívání Acrobat Reader
Žádost o příspěvek Microsoft Word

Jana Svatoňová, vedoucí školní jídelny