Škola v přírodě 1. A a 3. A - Železná Ruda 2014

Prožili jsme společně sedm dnů plných hezkých zážitků v krásném prostředí Šumavy.

Kromě her v přírodě a na hřišti jsme si vyzkoušeli svou obratnost v lanovém centru v Železné Rudě. Vyslechli jsme si přednášku Horské služby Špičák a vystoupali na rozhlednu Pancíř, kde jsme se kochali krásnými panoramaty. Obdivovali jsme i skřítky na Pohádkové stezce a v Pohádkové zahradě Brčálník. Nechyběla ani přednáška tří třeťaček o první pomoci, zpívání prvňáčků, karneval a opékání buřtů. V Železné Rudě jsme si mohli nakoupit pozornosti a zhlédnout výstavu skřítků. Několikrát jsme se projeli i vláčkem.

Těšíme se na další společné zážitky.

Mgr. Oxana Sýkorová