Semináře ve spolupráci s Oxford University Press 2014

Ve středu 5. 2. 2014 se konalo v naší škole několik zajímavých aktivit ve spolupráci s nakladatelstvím Oxford University Press. Dopoledne proběhly v třídách 2. B, 5. B a 9. A netradiční hodiny s lektorkou Mgr. Danou Krejzovou, která předvedla mladším žákům, jak je zábavné číst anglickou knihu. Dětem i paní učitelkám se práce v těchto „čtenářských workshopech velmi líbila! Studenti 9. A pracovali se studijními slovníky.

Žáci i rodiče si mohli prohlédnout i zakoupit knihy na prodejní výstavce (např. zjednodušenou četbu a slovníky) v přízemí školy - nabídku zajistili ve spolupráci s OUP prodejci Oxford Bookshopu.

Odpoledne se konaly dva zajímavé a inspirativní metodické semináře pro vyučující anglického jazyka.

Mgr. Jiřina Merhulíková