Schůzka žákovského parlamentu 19. 10. 2017

Žákovský parlament - na 2. schůzce jednal o projektu HALLOWEEN - bylo domluveno:

1. stupeň:

  • tvorba plakátů, výzdoba,
  • stánek s občertvením - vestibul - velká přestávka
  • informování tříd o svátku + výzva „Přijďte v maskách“
  • volba Nej... masky - organizace: je potřeba vybrat do č. vyučovací hodiny nej... masku z jednotlivých tříd, poté 4. vyučovací hodinu v rámci průvodu v parku bude zorganizována volba dětmi z 1. stupně

2. stupeň:

  • Informovat ve třídách o projektu, připojení 2. stupně - stánky s občerstvením, možná i fotoateliér
  • Účast průvodu - 4. vyučovací hodina parkem - podmínka - třída v maskách + vůle vyučujícího

Všichni informují třídu o spolupráci s Neklankou, Záchrannou stanicí.

Iva Tulingerová