Schůzka žákovského parlamentu 18. 1. 2018

Řešili jsme: Výdělek z jarmarku

  • krmivo pro Záchrannou stanici - 4 470Kč
  • sedáky do mezipater - 18 000Kč

1. V pátek 19. 1. 2018 v 10 hodin proběhne slavnostní předání krmiva ve vestibulu školy - účast všech parlamentních dětí nutná.

2. Nadále trvá nabídka Záchranné stanice - přednáška a krmení v Zookoutku Malá Chuchle, přednáška přímo u nás ve škole.

3. Naplánovali jsme - DEN S HUDBOU - 22. 2. 2018 4. vyučovací hodinu - podmínka: třída musí mít připraven program (hudba, co posloucháme, prezentace o hudebních skupinách, zpěvácích, hudební nástroje, zpěv...). Plakáty zajistí 4. B a 2. B.

4. Naplánovali jsme zúčastnit seSVĚTOVÉHO DNE KNIHY - 23. 4. 2017 - prodej knížek či výměna knížek (nepotřebné knížky z vlastních domácích knihoven).

5. Z mnoha nápadů odhlasován projektový den - Mezinárodní jídelníček - den jídla - květen?