Schoolmanie - Pohádkové Tesco

Ve spotřebitelské soutěži Schoolmanie s obchodním řetězcem Tesco jsme díky žákům a rodičům získali ve velmi tvrdé konkurenci 3. místo mezi stovkami škol České republiky. Výhra je podpořena částkou 100 tisíc korun, kterou Tesco věnuje školám na prvních třech místech. Z této částky plánujeme realizaci multifunkčního hřiště pro trávení volného času našich žáků.
Největší podíl na výhře mají žáci 1. stupně a jejich rodiče, rovněž učitelé a další přátelé školy, kteří nosili do školy kartičky a obětavě z nich zapisovali kódy na webové stránky soutěže. Speciální poděkování patří třídě 4. A v čele s paní učitelkou Ivanou Kalíškovou a také zástupkyni rodičů paní Vladimíře Korcové.