Sběr papíru - říjen 2011

Od  3. do 7. října probíhal na škole opět sběr starého papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat rekordních 10 tun papíru a zaplnit 5 kontejnerů.

Děkujeme všem žákům, kteří se do sběru zapojili, i jejich rodičům, kteří jim se sběrem pomáhali.

Finanční výtěžek ze sběru bude použit na zaplacení školného našeho adoptovaného studenta v Keni, který po dokončení střední školy pokračuje v nástavbovém studiu.

Velké poděkování za pomoc při organizaci sběru patří celé třídě 6.B, jejíž žáci každé ráno pomáhali nakládat sběr do kontejneru, a dále vybraným žákům 9. A a 9. B, kteří vyklízeli sběr z prostor školy.

Mgr. Marta Blažková