Sběr papíru - duben 2016

Od 4. do 8. 4. 2016 proběhl na škole sběr papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat přes 5 tun papíru.

Výsledky:

Žáci:

1. Hocková Johana 5. A 539 kg
2. Rückerová Anna 5. A 279 kg
3. Tsouassa Sebastien 4. B 150 kg

Třídy:

1. 5. A 1 182 kg
2. 4. B 467 kg
3. 3. A 304 kg

Poděkování za pomoc patří třídě 9. B za každodenní vzornou službu ráno u kontejneru, třídám 9. B, 7. A a vyučujícím Mgr. Daně Špinkové a Mgr. Věře Kálalové za vyklizení sklepa a Mgr. Martě Blažkové za organizaci celého sběru.

Děkujeme všem žákům, rodičům a učitelům, kteří se do sběru zapojili.