Sběr papíru - březen 2011

Od 7. do 11. března probíhal na škole opět sběr starého papíru. Celkem se podařilo nasbírat téměř 7 tun papíru. Děkujeme všem žákům, kteří se do sběru zapojili, i jejich rodičům, kteří jim se sběrem pomáhali.

Finanční výtěžek ze sběru bude použit na zaplacení školného našeho adoptovaného studenta v Keni, který již úspěšně ukončil střední školu a chystá se na nástavbové studium.

Poděkování za pomoc při organizaci sběru:

Třídě 9. A a 9. B, jejíž žáci každé ráno pomáhali nakládat sběr do kontejnerů (celkem 4 zaplněny).

Mgr. Marta Blažková