Sběr lesních plodů pro obyvatele pražských zookoutků

V říjnu se žáci 5. C zapojili do soutěže O nejlepšího sběrače, kterou vyhlásily Lesy hl. m. Prahy.

Do školy postupně nanosili množství šípků, žaludů, bukvic i ořechů rovnající se váze dobře vykrmeného pašíka. Po výzvě školním rozhlasem se do soutěže zapojili i žáci ostatních tříd.

Jménem jelenů, srnců, divočáků a daňků děkujeme!