Řemeslný workshop ŠD

Na konci června jsme s dětmi školní družiny navštívili park Portheimku, kde probíhal dětský workshop zaměřený na kutilství, práci s dřevem a na osvojení si různých pracovních dovedností. Děti si v jeho průběhu vyrobily pomocí nářadí různé dřevěné předměty, které si mohly odnést domů.