Recyklace hrou

Cílem recyklohraní bylo prohloubit naše znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Vyzkoušeli jsme si vhodně roztřídit odpad z dnešní domácnosti a zjistili jsme, co dělat s použitým elektrozařízením. Rozebrali jsme model pračky, baterie a počítače, abychom se dozvěděli, které materiály se skrývají uvnitř. Těší nás, že jsme zadané úkoly dokázali vyřešit.