Recitační přehlídka

Dne 4. března 2020 proběhla recitační přehlídka. Zúčastnilo se jí 17 dětí 1. stupně. Chválíme všechny recitátory se zájmem číst a interpretovat básně a jiné texty.

Ze všech bychom chtěli zvláště ocenit tyto mladé recitátory - Samuel Jalley (1. A), Anisa Pětivoká (3. A), Adriana Paiellereau (3. A), Bára Suzan (3. B), Jana Nguyen (5. A).