Projekty 2021/2022

Dotkni se vesmíru

Vypuštění sondy proběhlo 10. září v 7.30. Jednotlivé aktivity můžete sledovat na FB projektu.

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do několika projektů:

Ve spolupráci s organizací „Pěšky městem“ vznikla dopravní studie, která obsahuje návrh řešení nebezpečných míst v okolí školy. V rámci projektu „Bezpečné cesty do školy“ jsme vypracovali Školní plán mobility, jehož cílem je dosáhnout změny dopravního chování žáků, rodičů a zaměstnanců školy.

V rámci projektu „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ pomáháme začínajícím učitelům na dlouhé cestě za profesním úspěchem.

Škola je také zapojena do pilotáže vzdělávací oblasti „Člověk a technika“. Cílem pokusného ověřování je především vyhodnotit, zda výstupy a učivo odpovídají možnostem a potřebám žáků a možnostem pedagogických pracovníků.

Ukázková lekce programování se společností LogisCool

V prosinci a v lednu se někteří žáci zúčastnili ukázkových lekcí programování, které zorganizovala společnost LogisCool. Lekce byly určeny jak nejmladším žákům z 1. - 4. ročníku, tak i pro žáky starší. Celkově se programování zúčastnilo přes 60 dětí. Mnoha dětem se programování zalíbilo natolik, že budou od února pokračovat v pravidelných kurzech. Ne každé dítě, které absolvuje tento kurz, se nutně musí stát programátorem. Věřím, že dovednosti, které při výuce získají, uplatní ve svém životě všechny děti.