Projekty

V letošním školním roce se škola zapojila do několika projektů.

Ve spolupráci s organizací „Pěšky městem“ vznikla dopravní studie, která obsahuje návrh řešení nebezpečných míst v okolí školy. V rámci projektu „Bezpečné cesty do školy“ jsme vypracovali Školní plán mobility, jehož cílem je dosáhnout změny dopravního chování žáků, rodičů a zaměstnanců školy.

V rámci projektu „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ pomáháme začínajícím učitelům na dlouhé cestě za profesním úspěchem.

Škola je také zapojena do pilotáže vzdělávací oblasti „Člověk a technika“. Cílem pokusného ověřování je především vyhodnotit, zda výstupy a učivo odpovídají možnostem a potřebám žáků a možnostem pedagogických pracovníků.