Projektový týden 9. tříd 2014

V týdnu od 23. do 30. 5. 2014 se uskutečnily závěrečné projekty žáků 9. tříd. Každý si připravil svůj projekt na vybrané téma podle předem dohodnutých kritérií. Jednotlivá vystoupení hodnotili spolužáci, vyučující, ale také žáci jiných tříd, kteří měli možnost prezentace zhlédnout. Většina deváťáků měla projekt dobře připravený a předvedli jej bez větších obtíží i před početnějším publikem. Atmosféru těchto dnů dokládá několik fotografií.

V následujícím týdnu pak byl projekt vyhodnocen a se žáky rozebrány klady i nedostatky jednotlivých vystoupení - obsahové, formální či jazykové.

Mgr. Irena Suková