Projektový den 3. A a 7. B 2015

7. B a 3. A opět spolupracovali - tentokrát o projektovém dni zahráli ostatním žákům Dvořákovu Rusalku.