Projektový den - Kolik řečí umíš, tolikrát jsi studentem 2005

Dne 15. listopadu proběhl na naší škole projektový den pod názvem „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi studentem“.

Záměrem dne bylo povzbudit zájem žáků o život, jazyk a kulturu jiných zemí.

Zhruba patnáctičlenné skupinky žáků vytvořily cestovní kanceláře, které na svých stáncích propagovaly svůj stát.

Návštěvníci „Veletrhu zemí“ tak měli možnost nahlédnout do mapy, poznat něco z přírodopisu dané země, seznámit se s historií a kulturními zajímavostmi, naučit se alespoň několik základních frází v daném jazyce i ochutnat tamější kulinářské delikatesy.

Veletrhem zněla různorodá hudba, od latinských rytmů přes reggae až po řecké melodie, jež se neobešly bez tanečních ukázek. Sami učitelé byli překvapeni, kolik poznatků žáci dokázali během přípravných týdnů najít, nastudovat a kolik tanečního, hudebního či kuchyňského talentu v sobě skrývají. Pozitivní bylo, že se děti nebály objevit i země turisticky opomíjené.

Hodnocení bylo velmi těžké, ale následující anketa vynesla na první místo Jamajku, na dalších místech se pak ocitl Egypt, Indie, Mexiko, Čína a Kuba.

Ovšem i ostatní stánky propagující Švédsko, Gruzii, Itálii, Havaj, Japonsko, Řecko, Španělsko, Vietnam, Island, Sýrii, Švýcarsko či Norsko byly nabyty tolika informacemi, že se jen těžko rozhodovalo, kam dřív.

Tohoto dne se zúčastnili i naši mladší žáci. První až čtvrté třídy se v pohádkách dostaly z Čech až na konec světa a „páťáci“ „Veletrh zemí“ výrazně obohatili o atraktivní části České republiky, jejich nářečí, zvyky a historii.

Ing. Věra Snížková, Mgr. Helena Markovičová