Projekt Praha 5 bezpečně online

V rámci třetího ročníku vzdělávacího projektu Praha 5 bezpečně online probíhaly ve dnech 11. - 13. 11. 2015 semináře zaměřené na prevenci elektronického násilí a kriminality páchané na dětech.

Projekt byl zaměřen pro žáky 5. - 8. tříd. Jednotlivým ročníkům byly přiřazeny konkrétní programy, které byly dotovány dvěma hodinami.

5. třídy: Co je to, když se řekne kyberšikana

 • Co je to kyberšikana, dopady kyberšikany, právní souvislosti (projevy kyberšikany jako trestný čin nebo přestupek), jak kyberšikaně aktivně předcházet a jak se bránit.
 • Práce s edukačními videi, zvýšení citlivosti dětí k prožívání oběti.
 • Podpora aktivního vyhledání pomoci v případě konfrontace s kyberšikanou.

6. třídy: Facebook a jiné sítě

 • Pravidla bezpečného facebookového uživatele, nastavení bezpečného a soukromého profilu, možnosti pomoci v nesnázích.
 • Přátelství na Facebooku, reklama a hry a jejich rizika. Komunikace s neznámými lidmi a její rizika.
 • Další sociální sítě (např. Ask.fm, Instagram, SnapChat, Badoo atd.), jejich specifika a specifická rizika.
 • Kdo může pomoci v nesnázích při užívání sociálních sítí.

7. třídy: (Ne)Bezpečný mobil

 • Pravidla pro bezpečné užívání mobilních telefonů, zejména tzv. „chytrých“, s připojením na internet a online služby.
 • Rizika lokačních služeb, služby sledování pohybu.
 • Bezpečná hesla a připojování.

8. třídy: Když je selfie trestným činem

 • Rizika spojená s pořizováním a sdílením potenciálně ohrožujícího až nezákonného obsahu pro věkovou skupinu 13 – 15 let.
 • Seminář zahrne téma sextingu (sdílení intimních materiálů, především fotografií a videí – nově videí v přímém přenosu, v prostředí online) a dalšího škodlivého obsahu (např. obsah zesměšňující, násilný, extremistický, sebepoškozující a navádějící k nezdravému životnímu stylu).

Projekt byl realizován ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu v rámci projektu Saferinternet.cz.