Projekt Edison popáté 2015

Stalo se tradicí přivítat ve škole vysokoškolské studenty z celého světa. Těsně před prázdninami, 15. - 19. 6. 2015, přinesli žákům 5. - 9. ročníků svůj pohled na země, odkud pocházejí.

Ve škole jsme se obohatili o informace ze zeměpisu, přírodopisu, umění a historie, žáci a učitelé konverzovali se studenty v angličtině.

Letos přijeli Caitlyn ze Singaporu, Tony z Hong-Kongu, Isabel z Filipín, Claire z Francie, Mustansir z Indie, Sherry Jang z Malajsie a Ana z Černé Hory.

Na projektu Edison spolupracujeme se studentskou organizací AIESEC.