Projekt Edison - pokračování 2012

Od 9. do 11. 5. 2012 proběhlo ve škole pokračování projektu Edison ve spolupráci s AIESEC Praha. Do školy přišlo sedm vysokoškoláků z Filipín, Rumunska, Brazílie, Peru, Maďarska a Ruska. Výuka o reáliích domovských zemí našich hostů proběhla formou workshopů.

Projekt měl v první fázi na podzim loňského roku mezi žáky velký ohlas, jeho pokračování mělo přispět k rozšíření kulturního a jazykového rozhledu. Komunikace probíhala v anglickém jazyce. Po celou dobu se zahraničním partnerům věnovali vybraní žáci 9. ročníku.