Přijímací řízení na střední školy 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že je nám prozatím znemožněno uskutečnit informativní schůzku k přijímacímu řízení (9. třídy), zveřejňujeme touto cestou několik informací. Zatím není zcela jasné, jak letošní přijímací řízení (dále PZ) proběhne. Ředitelé středních škol musí zveřejnit podmínky PZ do 31. 1. 2021, přesto je zapotřebí situaci bedlivě sledovat.

Tiskopisy přihlášek doplněné o seznam předmětů umístíme na webové stránky naší školy v první polovině února spolu s instrukcemi k vyplnění.

Níže přidáváme několik odkazů na weby, kde si můžete vyhledat, co Vás ohledně PZ zajímá (včetně přihlášek, ale vyčkejte prosím na naše připravené).

Mgr. Jitka Dubcová, výchovný poradce

Důležité odkazy: