Přijímací řízení na střední školy 2020/2021

Dokumenty ke stažení
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy Microsoft Word Acrobat Reader
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 5. ročníku Acrobat Reader
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 7. ročníku Acrobat Reader
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole pro žáky 9. ročníku Acrobat Reader
Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole a v konzervatoři pro žáky 9. ročníku Acrobat Reader

Termíny testů státních přijímacích zkoušek

První řádný termín čtyřleté obory 14. dubna 2020
Druhý řádný termín čtyřleté obory 15. dubna 2020
První řádný termín šestileté a osmileté obory 16. dubna 2020
Druhý řádný termín šestileté a osmileté obory 17. dubna 2020
První náhradní termín   13. května 2020
Druhý náhradní termín   14. května 2020
Termín 2. kola přijímacích zkoušek určí ředitel střední školy

Tyto termíny se nevztahují na obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem a zkráceným studiem, netýkají se uměleckých škol a konzervatoří s talentovou zkouškou.

Schůzka zákonných zástupců žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní se uskuteční 21.11. v 17:00 v jídelně školy.