Prezentace Drtinky v partnerské škole

V pátek 27. 1. 2023 se konal v naší partnerské škole Gymnasium Einsiedel Chemnitz Den otevřených dveří. Zájemci o studium se u stánku věnovanému našemu výměnnému programu dozvěděli o našich společných projektech a plánovaných aktivitách.

Po celou dobu probíhala také videokonference mezi německými a českými žáky, na které naši žáci návštěvníkům Drtinku představili. Žáci si také podívali o společných zážitcích,  zájmech, oblíbených předmětech i studijních plánech do budoucna. Velmi nás potěšil velký zájem návštěvníků o výměnný program. Našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Ing. Jana Novotná a Mgr. Dana Hájková