Preventivní akce pro školní rok 2008/09

Přednášky MP HLMP – skupina ochrany osob a majetku

I., II. třídy
Bezpečný kontakt se psy
III., IV. třídy
Malý kriminalista
V. třídy
Jak si nenechat ublížit
VI. třídy
Sociálně patologické jevy - šikana
VII. třídy
Kriminalita dětí
VIII. třídy
Sociálně patologické jevy II.
IX. třídy
Základy právního vědomí

Policie ČR – preventivně informační skupina

pro II. třídy po celý školní rok
„Ajaxův zápisník“
pro všechny třídy 1. stupně
přednášky a besedy
seznámení s policií
tísňové linky
dopravní výchova
mezilidské vztahy
trestní odpovědnost
drogy
interaktivní prevence „Nechte mě bejt!“ - připraveno dle věku žáků
VII. třída
tísňové linky
sociálně patologické jevy

Prak o.s.

akce jsou hrazeny z grantu HLMP
- VI., VII. třída
Trestní odpovědnost
- VIII., IX.třídy
Sebeobrana při přepadení, prevence
- VIII. třídy
Základní poučení o náboženstvích a problematice sekt
- IX. třídy
Návštěva věznice (Bělušice) , beseda o vězeňství

Další akce

Drop-in
návštěva zařízení s přednáškou


Městský soud pro Prahu 2
soudní přelíčení
Mgr. Špinková Dana