Přehled soutěží 1. stupně 2017/2018

Český jazyk:

 • Pražské poetické setkání - recitace (2. - 5. ročník)
  • únor - školní kolo (14 žáků)
  • březen - obvodní kolo (2 žáci)
  • duben - krajské kolo - J. E. Gajdošová
 • Den s médii (5. ročník)
  • prosinec (6 žáků)
  • 1. místo

Matematika:

 • Matematická olympiáda (5. ročník)
  • říjen až leden - školní kolo
  • leden - okresní kolo
 • Pythagoriáda (5. ročník)
  • duben - školní kolo
  • květen - okresní kolo (10 žáků)
  • 1. místo - A. Solar
 • Matematický klokan (2. - 5. ročník)
  • březen - školní kolo
 • Uvažuj logicky (4. a 5. ročník)
  • květen (4 žáci a 4 žáci)

Tělesná výchova:

Hudební výchova:

 • Pěvecká soutěž
  • únor - školní kolo (20 žáků)

Informační technologie:

 • IT gram (5. ročník)
  • březen - obvodní kolo (2 žáci)

První pomoc

Keramická soutěž